Kategorie

Rahmenprofil

Rahmenprofil

Rahmenprofil 8 40x20, eloxiert

Bestellnummer: RP8-40x20-S3

Stangen: 3.000 mm

Material: Al, eloxiert
Legierung: EN AW 6060 - T66
Flächenelemente 2-3 mm: Außenmaß
(Rahmen) - 10,0 mm
Flächenelemente 4 mm:
Außenmaß (Rahmen) - 26,0 mm

m = 879,0 g

Rahmenprofil 8 40x20, eloxiert

Bestellnummer: RP8-40x20-S6

Stangen: 6.000 mm

Material: Al, eloxiert
Legierung: EN AW 6060 - T66
Flächenelemente 2-3 mm: Außenmaß
(Rahmen) - 10,0 mm
Flächenelemente 4 mm:
Außenmaß (Rahmen) - 26,0 mm

m = 879,0 g

Rahmenprofil 8 40x20, eloxiert

Bestellnummer: RP8-40x20-Z

Material: Al, eloxiert
Legierung: EN AW 6060 - T66
Flächenelemente 2-3 mm: Außenmaß
(Rahmen) - 10,0 mm
Flächenelemente 4 mm:
Außenmaß (Rahmen) - 26,0 mm
Sägeschnitt: Typ B
Zuschnitt max.: 6.000 mm
m = 879,0 g